вторник, 20 марта 2018 г.

Teadusfestivalile!

Planeerige aprillikuusse üks tegevusi täis õppepäev väljaspool kooli ja tulge õpilaste teadusfestivalile!
Kahe päeva jooksul toimub üle 40 töötuba erinevatele vanuserühmadele. Näiteks saab meisterdada saab ülesvinnatava ralliauto (10 +), programmeerida robotit (6.-10. kl)  ja planeerida andmepõhiselt Tartu linna (10.- 12. kl). Registreerumine õpilaste teadusfestivali töötubadesse http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/opilaste-teadusfestivali-tootoad-2018/
 NB! Varuge registreerimiseks pisut aega, sest iga õpilane tuleb töötuppa registreerida eraldi.
Infoks neile, kes töötubadesse ei mahu, et ka teaduse populariseerimise alal on palju tegevusi, kus õpilased saavad käed külge panna ja aktiivsel moel kaasa lüüa.

Festivalil saab posterettekannete abil tutvuda selleaastasel õpilaste teadustööde riiklikul konkursil II vooru pääsenud 100 parima tööga. See annab nendele õpilastele, kellel uurimistöö tegemine alles ees seisab, väga hea ülevaate erinevate uurimisteemade, kasutatud meetodite, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest. Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitööde tasemest.
Hurda saalis toimub teadlastega lavaprogramm, näidatakse teadusfilme ning messialal pakuvad (käelist) tegevust mitmed teaduse populariseerijad.
Neljapäeval näidatakse PÖFFil linastunud populaarset filmi „Sinine“, mis räägib mereelustikust ja plastireostusest.

Infot programmi jm kohta leiate festivali kodulehelt www.etag.ee/teadusfestival

Lugupidamisega
Margit Meiesaar
*****
Festival toimub 12.-13. aprillil Eesti Rahva Muuseumis Tartus ja on külastajatele tasuta. Sel päeval pakub ka ERM festivali külastajatele erihinnaga  pääsmeid. Vajalik on õpilasgrupi eelregistreerimine festivali kodulehel, et korraldajad saaksid paremini tulijaid suunata.
Miks tulla?
 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad.
 • Algkooliõpilaste projekte uurides saab selgeks, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.
 • Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti. Hiljem saate klassis nende täidetud lehtede abil festivalil nähtut-kuuldut analüüsida ja ka uurimuslikke töid läbi viies neis kirja pandud kogemustele viidata.
 Mis festivalil toimub?
Festivalil
 • esinevad stendiettekannetega  õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, kelle hulgast valitakse välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad, mida annavad välja erinevad asutused. Ka külastajad saavad sõna sekka öelda ja oma lemmiku valida! Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust, mis valmib festivaliks;
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside lapsed;
 • saab näha teadusteatrite etendusi;
 • kuulata inspireerivaid ettekandeid;
 • saab osaleda teadustöötubades;
 • saab tutvuda teaduse populariseerijate tehtavaga.
Kes on oodatud külastama?
 • Üldhariduskoolide õpilased ja uurimistööde juhendamise ja korraldamisega seotud õpetajad, klassiõpetajad;
 • huviringide õpilased ja juhendajad;
 • õpilaste pered ja tuttavad;
 • teadlased ning teadusasutuste ja ettevõtete töötajaid;
 • kõik, kes on ühel või teisel moel (õpilas)teadusest huvitatud.
 •  
Lisainfo festivali kohta ja õpilasgruppide registreerumine: www.etag.ee/teadusfestival
Festivalil näeme!
Margit Lehis
tel 730 0335, 520 3270
e-post margit.lehis@etag.ee
ÕTFi projektijuht
Eesti teadusagentuur

Комментариев нет:

Отправить комментарий