пятница, 23 марта 2018 г.

Kohtla-Järve Vene gümnaasium kutsub teatrisse!

29.03.2018 
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses
Kohtla-Järve Järve vene gümnaasiumi teatrietendused

kell 20.00 "Carpe diem!"
kell 21.00 "Jooks eikuhugi"
Režissöör Tatjana Kundozjorova
Sissepääs tasuta
---
29.03.2018
в Центре Культуры г.Кохтла-Ярве
Театральные проекты Ярвеской русской гимназии г.Кохтла-Ярве

в 20.00 "Carpe diem! Лови мгновение!"
в 21.00 "Бег в никуда"
Режиссёр Татьяна Кундозёрова
Вход свободный

вторник, 20 марта 2018 г.

Teadusfestivalile!

Planeerige aprillikuusse üks tegevusi täis õppepäev väljaspool kooli ja tulge õpilaste teadusfestivalile!
Kahe päeva jooksul toimub üle 40 töötuba erinevatele vanuserühmadele. Näiteks saab meisterdada saab ülesvinnatava ralliauto (10 +), programmeerida robotit (6.-10. kl)  ja planeerida andmepõhiselt Tartu linna (10.- 12. kl). Registreerumine õpilaste teadusfestivali töötubadesse http://www.etag.ee/tegevused/teadpop/opilaste-teadusfestival/opilaste-teadusfestivali-tootoad-2018/
 NB! Varuge registreerimiseks pisut aega, sest iga õpilane tuleb töötuppa registreerida eraldi.
Infoks neile, kes töötubadesse ei mahu, et ka teaduse populariseerimise alal on palju tegevusi, kus õpilased saavad käed külge panna ja aktiivsel moel kaasa lüüa.

Festivalil saab posterettekannete abil tutvuda selleaastasel õpilaste teadustööde riiklikul konkursil II vooru pääsenud 100 parima tööga. See annab nendele õpilastele, kellel uurimistöö tegemine alles ees seisab, väga hea ülevaate erinevate uurimisteemade, kasutatud meetodite, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest. Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitööde tasemest.
Hurda saalis toimub teadlastega lavaprogramm, näidatakse teadusfilme ning messialal pakuvad (käelist) tegevust mitmed teaduse populariseerijad.
Neljapäeval näidatakse PÖFFil linastunud populaarset filmi „Sinine“, mis räägib mereelustikust ja plastireostusest.

Infot programmi jm kohta leiate festivali kodulehelt www.etag.ee/teadusfestival

Lugupidamisega
Margit Meiesaar
*****
Festival toimub 12.-13. aprillil Eesti Rahva Muuseumis Tartus ja on külastajatele tasuta. Sel päeval pakub ka ERM festivali külastajatele erihinnaga  pääsmeid. Vajalik on õpilasgrupi eelregistreerimine festivali kodulehel, et korraldajad saaksid paremini tulijaid suunata.
Miks tulla?
 • Õpilased, kellel gümnaasiumis või põhikoolis uurimistöö tegemine käsil või ees, saavad väga hea ülevaate konkursil osalevate uurimistööde teemadest, kasutatud meetoditest, järelduste tegemise ja tulemuste esitlemise võimalustest.
 • Uurimistöid juhendavad õpetajad saavad oma töö arendamiseks ülevaate konkursitöödes kasutatud metoodikast, teemavalikust ja tööde tasemest.
 • Noorematele õpilastele pakub tihe ja huvitav festivaliprogramm kokkupuudet erinevate teadusvaldkondadega ning rikastab õppetööd koolivälise keskkonnaga.
 • Festivalil saab ülevaate üldhariduskoolis tehtavate uurimistööde sisust ja tasemest ning tutvuda erinevate teaduse populariseerijate tegevustega, kes noorte huvi teaduse ja tehnoloogia vastu äratavad.
 • Algkooliõpilaste projekte uurides saab selgeks, et teadusega saab tegelda juba esimestest klassidest alates.
 • Soovitame festivali õppetööga sidumiseks kasutada selleks loodud vaatluslehti. Hiljem saate klassis nende täidetud lehtede abil festivalil nähtut-kuuldut analüüsida ja ka uurimuslikke töid läbi viies neis kirja pandud kogemustele viidata.
 Mis festivalil toimub?
Festivalil
 • esinevad stendiettekannetega  õpilaste teadustööde riikliku konkursi parimad, kelle hulgast valitakse välja riiklike preemiate ja eriauhindade saajad, mida annavad välja erinevad asutused. Ka külastajad saavad sõna sekka öelda ja oma lemmiku valida! Kõigi konkursile esitatud tööde kokkuvõtted leiab kogumikust, mis valmib festivaliks;
 • saab vaadata, mida põnevat teavad ja on uurinud algklasside lapsed;
 • saab näha teadusteatrite etendusi;
 • kuulata inspireerivaid ettekandeid;
 • saab osaleda teadustöötubades;
 • saab tutvuda teaduse populariseerijate tehtavaga.
Kes on oodatud külastama?
 • Üldhariduskoolide õpilased ja uurimistööde juhendamise ja korraldamisega seotud õpetajad, klassiõpetajad;
 • huviringide õpilased ja juhendajad;
 • õpilaste pered ja tuttavad;
 • teadlased ning teadusasutuste ja ettevõtete töötajaid;
 • kõik, kes on ühel või teisel moel (õpilas)teadusest huvitatud.
 •  
Lisainfo festivali kohta ja õpilasgruppide registreerumine: www.etag.ee/teadusfestival
Festivalil näeme!
Margit Lehis
tel 730 0335, 520 3270
e-post margit.lehis@etag.ee
ÕTFi projektijuht
Eesti teadusagentuur

понедельник, 19 марта 2018 г.

Osale moedemmis!

Меня зовут Кертту Теппе, пишу Вам из ученического самоуправления Кохтла-Ярвской Ярвеской Гимназии.
В нашей школе уже шестой год подряд будет проходить самое модное событие MOEDEMM!!
19. апреля 2018 в 16.00 в Кохтла-Ярвской Ярвеской Гимназии
Устраиваемое ученическим самоуправлением мероприятие, которое стало школьной традицией, направлено на учащихся школ Ида-Вирумаа (в двух возрастных группах: начиная с основной школы по девятый класс и гимназия), дабы предоставить молодежи возможность межшкольного сотрудничества, а также представить свои творения, воплощая оригинальные идеи в виде коллекций одежды.
Основная критерия конкурса — ВТОРИЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ, но главная тема этого года «Нейтральное и натуральное».Участники должны представить свои неповторимые коллекции одежды, которые вдохновлены природой и естественностью, а также празднованием столетия Эстонии.
Для участия:
·         набрать команду на MOEDEMM 2018 от Вашей школы (до 8ми членов).
·         создать коллекцию одежды из вторично использованных материалов/изделий (будь то старая одежда, газеты) НАТУРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, в которых будет отображаться тематика конкурса и индивидуальность создателей.
·         представить публике созданную коллекцию на подиуме по раннее придуманной программе (до 6ти минут), в которой можно продемонстрировать практичность, качество и оригинальность задумки.
NB! ВСЕ ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ ПРИГЛАШЕНЫ НА ВОРК-ШОП!
Ждем всех участников в тот же день до начала показа MOEDEMM в 11.00-14.00 на мастер-класс от студентов Eesti Kunstiakadeemia и местного мастера по рукоделию “Магия шерсти”, где будут изготавливаться 100 БРОШИ на СТОЛЕТИЕ ЭСТОНИИ в технике валяния. Готовые брошки будут представлены на выставке и каждый участник Moedemm сможет выбрать себе из них памятный подарок. Также на мастер-классе профессионалы расскажут о важности и принадлежности шерсти, о истории её использования в мире моды.
Надеемся, что формат и тематика нашего конкурса MOEDEMM заинтересует Вас и учеников в Вашей школе. Своим активным участием вы станете частью успешного показа мод MOEDEMM! При возможности просим разместить информацию о событии на домашнем сайте школы (и Facebook) и в порталах Stuudium/eKool.
МЫ ЖДЕМ ВАС, ВСТРЕТИМСЯ НА MOEDEMM!
Информация и регистрация: teppe.kerttu@gmail.com

пятница, 16 марта 2018 г.

Suveks Ameerikasse!!

USA saatkond otsib kandidaate juulis-augustis toimuvale kolmenädalasele Balti riikide 15-17-aastaste noorte programmile, mille nimetus onEmpowering Baltic Youth Entrepreneurs.

Eesti saab programmile saata kokku  7 noort (grupp koosneb eesti ja vene rahvusest noortest) ja ühe mentori, kellel on noortega töötamise ja koolitamise kogemus.
Manuses on programmi põhjalikum kirjeldus ja taotlusvormid nii õpilastele kui täisealisele  mentorile.
Oluline on inglise keele oskus. Programm pakub juhikoolitust, kodanikualgatuse, vabatahtliku töö ja ettevõtlusalast kogemust. Toimub palju kohtumisi samaealiste ameerika noortega ning ka erinevate valdkondade tipptegijatega.  

Avalduste esitamise tähtaeg on 15.aprill.
Allkirjastatud taotlused saata usasaatkond@state.gov aadressil. Palun kindlasti märkida “YLP Estonia” e-maili teemareale (subject). Allkirjastamine tähendab allkirjastatud dokumendi skaneeritud koopiat (mitte digiallkirja).

Ootame aktiivset kandideerimist!

четверг, 15 марта 2018 г.

Tähistame prantsuse keele päeva kooliraadioga!


Täna toimusid kolm vahetundi järjest meil prantsuse keele päevale pühendatud raadiosaated. Prantsuse keele õpetaja Natalja koos õpilaste Ilja ning Anastassiaga tutvustasid prantsuse keele muusikat, kultuuri ja ajalugu. Oli väga tore päev!Rahvusvahelist prantsuse keele päeva tähistatakse 20. märtsil. Päev  sai alguse 2010. aastal, kui ÜRO tegi ettepaneku seada sisse ÜRO kuuele ametlikule keelele (araabia, hiina, hispaania, inglise, prantsuse, vene) pühendatud tähtpäevad. Uute tähtpäevade üheaegse kehtestamisega püütakse hoida kõiki kuut keelt võrdsetes tingimustes ning arendada mitmekeelsust ja kultuurilist mitmekesisust.

среда, 7 марта 2018 г.

Suusatama, suusatama!

Täna kogunesid meie 10PD ja 10MD klassid Alutaguse seiklusparki, et suusatada! Ilus ilm ja värske õhk tegid lapsed õnnelikuks. Ka kehalise kasvatuse õpetajad Inna ja Jevgeni olid laste suusasammudega rahul!вторник, 6 марта 2018 г.

Kas sina tahaks Euroopa Parlamenti minna?Kuulutame välja Euroscola konkursi gümnaasiumi-ja kutseõppeasutuse õpilastele vanuses 16-19 eluaastat. Seekord on teemaks Euroopa kultuuripärandiaasta 2018. Koguge ja jäädvustage klassiga lugu oma kodukoha kultuuripärandist, mida tahaksite teistega jagada ning osalege konkursil! Parimad klassid saavad võimaluse sõita sügisel 2018 Euroopa Parlamenti Strasbourgi ning osaleda Euroscola päeval. Tähtaeg loo esitamiseks on 23. aprill 2018!
Päranditegijate konkursil osalemiseks tuleb esitada kogutud lugu jagamist võimaldavas vormis (video, fotod, laul, luuletus, esitlus vms) koduleheküljel www.parandiaasta.ee, laadides selle üles formaadis .docx, .pdf, .jpg, .mp4, või .waw. Teksti maksimaalseks pikkuseks on 5000 tähemärki, helifaili või video pikkus kuni 3 min.
Lugusid hinnatakse eelkõige loo kaasakiskuvuse, pärandobjekti loo mitmekülgse tutvustamise oskuse, jutustatud loo jagatavuse, ja objektile uudse lähenemise poolest.
Parim meeskondlikult oma töö teinud klass Eesti gümnaasiumist või kutseõppeasutusest (noored vanuses 16-19 aastat) sõidab auhinnareisile Strasbourgi, Euroopa Parlamenti, et osaleda noorteprogammis Euroscola. Võidureis 20-24 õpilasele ja 2 õpetajale toimub sügisel 2018. Vaata lähemalt Euroscola programmi kohta: http://www.europarl.europa.eu/eston…/…/noored/euroscola.html.
Lugude esitamise tähtaeg on 23. aprill, võitjad kuulutatakse välja 9. mail, Euroopa päeval Tallinna Vabaduse väljakul ja Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 veebis.
Päranditegijate konkurssi korraldab Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 raames Muinsuskaitseamet koostöös Euroopa Komisjoni Eesti Esinduse, Euroopa Parlamendi infobürooga Eestis, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Pärandivaderite algatusega.

понедельник, 5 марта 2018 г.

TOETA MEIE " NOPI ÜLES" PROJEKTI !


Kallid õpetajad ja õpilased!


Palun aidake meie ja teiste koolide lastel osaleda ühes vahvas DJ-projektis.
Nagu ennist rääkisime tahame teha projekti, kus igast koolist 5 õpilast osalevad kolmes DJ-töötoas, kus nad loodetavasti saavad selgeks oskused, et mai lõpus teha Ahtme gümnaasiumis DJ-festival või kontsert.
Et " Nopi Üles" meid rahastaks, on meil vaja kokku koguda 200 like-i. Laikida saab siin." Jooks Eikuhugi" - Järve Vene Gümnaasiumi teatristuudio etendus

Ida-Virumaa kooliteatrite festivali raames toimub 13. märtsil kell 13.30 Jõhvi Kontserdimajas Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi  uue lavastuse  "Jooks eikuhugi" esitlus.

Ootame kõiki teatrihuvilisi (8.-12. klassi õpilasi) toetama  noori näitlejaid.